ingyenes webstatisztika

Számla kitöltése - Anno Credit Kft

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Számla kitöltése

Tudnivalók


Tapasztalataink szerint sok ember nem tudja, hogyan is kell helyesen kitölteni egy számlát.

Ugyanakkor az adóhatóság az ellenőrzései alkalmával előszeretettel bírságol mondván a számla nem felel meg a törvényben leírtaknak. A számla adattartalmát az áfa törvény 169. paragrafusa tartalmazza.

E szerint a számla kötelező adattartalma a következő:

 • a számla kibocsátásának kelte


 • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja


 • a termék értékesítőjének neve, címe és adószáma


 • a termék beszerzőjének neve, címe és adószáma


 • az értékesített termék illetve szolgáltatás megnevezése (a VTSZ és az SZJ szám megnevezése nem kötelező de ajánlott!)


 • teljesítés időpontja


 • adó alapja, a termék illetve szolgáltatás adó nélküli egységára


 • alkalmazott adó mértéke


 • áthárított adó mértéke, ha nem adómentes a számla


 • adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, egyértelmű utalás arra, hogy a számla adómentes illetve a másik fél az adófizetésre a kötelezett


 • utazásszervezési szolgáltatás nyújtása, használt ingóság, műalkotás, vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy különös szabályokat alkalmazták


 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.


Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma:

 • az okirat kibocsátásának kelte


 • az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja


 • hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja


 • a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.


Gyakori hiba még ügyfeleinknél, hogy programmal kitöltött számla esetében kézzel javítanak bele a számlába. A programmal kiállított számla esetében kézi javítás nem megengedett. Stornó, illetve helyesbítő számla kiállítása ajánlott.

Fontos lehet még a számlázó programmal kiállított számla esetében, hogy a szoftver felhasználója rendelkezzen egy olyan nyilatkozattal a program fejlesztőjétől, hogy a törvényi előírásoknak mindenben megfelel. Ezt gyakran kérik is az ellenőrzések során.

Devizában kiállított ÁFÁ-s számla esetében az ÁFA összegét forintban is fel kell tüntetni a számlán. Az alkalmazott árfolyam alap esetben a számlavezető pénzintézet eladási árfolyama. (MNB árfolyam akkor alkalmazható, ha ez előre be lett jelentve a NAV felé.)

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz